Home » „Nešiokis Lietuvą širdyje. Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok Jiems apie Lietuvą ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė“ (V. Landsbergis)

„Nešiokis Lietuvą širdyje. Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok Jiems apie Lietuvą ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė“ (V. Landsbergis)

Silvija Sipavičienė

Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ direktorė

2017-03-01

Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“ sėkmingai tęsia 2014 metais pradėtą projektą „Nešiokis Lietuvą širdyje“. Pasitinkant  99-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines, pedagogų ir specialistų darbo grupė „Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms ir atmintinoms dienoms renginiams organizuoti  ir pravesti“  parengė edukacinių renginių „Neregėta Lietuva“ planą  nuo 2017 m. vasario 13 d. iki vasario 22 d., kuris kvietė įsijungti tėvus savanorius, kitas miesto ir šalies ikimokyklines įstaigas bei pradines mokyklas. Renginiai vyko frakcijose – pagal vaikų amžių. Įsimintina, kad kiekvienas vaikas su šeima, darbuotojai, pasigamino Lietuvos valstybės simbolį ir visą šventinę savaitę nešiojo įsisegę atlape. Tai suteikė ne tik šventinę nuotaiką, tai įgalino visus elgtis pakylėtai, atsakingai, būti dėmesingiems, pasiryžusiais viską atlikti teisingai ir iš širdies.

Vasario 13 d. iškilmingas vaikų darželio pastato apjuosimas vaikų pagamintomis trispalvėmis, pritraukė ir aplinkinių gyventojų dėmesį. Džiaugiamės, kad artimiausi kaimynai, vyresnio amžiaus žmonės neliko abejingi mūsų akcijai! Jie sveikino, plojo atidarę langus.

Sipaviciene_2017_4

Filmo „Neregėta Lietuva“ peržiūra pakvietė atviroms diskusijoms visą vaikų – tėvų – pedagogų bendruomenę. Vaikai didžiavosi, ir visokiais būdais skatino šeimos atstovus kuo aktyviau dalyvauti. Pasidžiaugėme ne tik vaikų žiniomis, bet ir jų sąžiningumu, sąmoningumu. Tėčiui Dainiui, pabandžius „nusileisti“ 6 – erių metų Kiprui, labai nepavyko, – sūnus nepriėmė pagalbos ir uždavė tėčiui kitą klausimą, patardamas: – „tėti, tu atsakyk, nes tu turi žinoti…“.

Veikla, pagal B. Petchenik vardo vaikų tarptautinį žemėlapio konkursą, pareikalavo atsakingo pasiruošimo. Buvome  maloniai nustebinti, kad pageidavusios dalyvauti šeimos, atsinešė net namų darbus. Kiti, žemėlapius piešė salėje, liejo akvarele, piešė akvareliniais pieštukais net prigulę ant grindų. Joana Tėvelytė, menų pedagogė ekspertė, vadovavusi šiam procesui džiaugėsi šeimos ir vaiko bendravimu, bendradarbiavimu, pakilia nuotaika, nes, anot Jos, – svarbiausia ne rezultatas, o pats kūrybos procesas. Svarbi laisva kūrybinė raiška, kuri žadina kūrybiškumą, sėkmės jausmą ir meilę Tėvynei. Apie visas kitas, įstaigoje vykusias veiklas, galite plačiau paskaityti elektroninėje svetainėje, adresu: https://www.vaivorykste.kaunas.lm.lt/.

Sipaviciene_2017_9

Šventinę renginių savaitę užbaigė Lietuvos Respublikos seimo narė Aušra Papirtienė ir jos padėjėja, sekretorė Rita Kybartienė, kurios organizavo ir pravedė viktoriną šešiamečiams „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Priešmokyklinių grupių pedagogės Audronė Rekašienė, Laima Motiejūnienė,  Reda Žukauskaitė, didžiavosi vaikų žiniomis, komunikabilumu, gebėjimu reikšti mintis, susikaupimu ir nuoširdumu. Šešiamečiai drąsiai reiškė savo nuomonę, diskutavo, vienas už kitą stengėsi geriau atlikti užduotis. Kai seimo narė Aušra Papirtienė ir jos padėjėja, sekretorė Rita Kybartienė, paskatino vaikus dovanomis, Paulius paklausė: – o, ar mes galime atvykti pas Jus į svečius – į Seimą?“.

Sipaviciene_2017_2

Tikimės, kad pasitinkant 100–ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines visos šalies ikimokyklinių įstaigų vaikų – tėvų – pedagogų bendruomenės dar aktyviau įsijungs į projektą ugdytinių tautiškumui ir pilietiškumui ugdymui. Mūsų įstaigos darbo grupės koordinatorė Virginija Šalčienė jau kuria planus 2018 metams, kartu su komanda: Audrone Utkaite, Aušra Lagunavičiene, Lijana Neverauskiene, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Ratkevičiene, kartu su įstaigos bendruomene svarsto „Bibliotekos vaikui ir šeimai“  įkūrimo galimybes, edukacinių išvykų įvairovę praplėsti aplankant miesto ir šalies piliakalnius, pilkapius, nes tai atliepia ES regioninės politikos kryptis. Jei Jus sudomino mūsų projektas ir pageidaujate su mumis bendradarbiauti, rašykite adresu: https://www.vaivorykste.kaunas.lm.lt/.

Sipaviciene_2017_5

Straipsnį užbaigti norėtume pasidalindami tėvų refleksija. Mama Neringa: „Ačiū už galimybę dalyvauti, labai patiko. Labiausiai patiko viktorina, vaikų žinios nerealios.  Šaunuoliai vaikai. Ačiū!“. Mama Virginija: „Puikiai organizuota renginių savaitė, skirta Vasario 16-ąjai. Labai gražu, kad vaikai mokomi švęsti ne tik savo, bet ir savo šalies gimtadienį. Vaikų dainos ir šokiai sukėlė gražiausias emocijas, o žinios apie svarbiausius Lietuvos objektus nuoširdžiai nustebino. Linkiu darželiui didžiausios sėkmės ir toliau ugdant pilietišką jaunąją kartą“. Močiutės Marytė ir Aldona sakė: „Žiūrėdamos į vaikus ir auklėtojas pasipuošusias tautiniais rūbais, negalėjom  atsidžiaugti ir pagalvojom, kad tik greičiau vyriausybė padovanotų vaikams žadėtus tautinius drabužius. Mums taip gražu…“ (Kalba netaisyta).

Sipaviciene_2017_6 Sipaviciene_2017_8

Sipaviciene_2017_1

Sipaviciene_2017_3

Sipaviciene_2017_7

 


1 Comment

  1. BestBetty says:

    I have noticed you don’t monetize your page, don’t waste your traffic,
    you can earn extra bucks every month because you’ve got hi quality content.
    If you want to know how to make extra bucks, search for:
    Ercannou’s essential adsense alternative

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *