Home » Apie žaidimą mene

Apie žaidimą mene

Joana Tėvelytė, Kauno vaikų darželio  „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė

2016-12-06

Tevelyte_2016_3


Menas vaizduoja tai, kas pasaulyje yra amžina.
Menas yra vidinė laisvė, leidžianti vesti žmones tolyn ir aukštyn, o ne daiktų, kurie patinka, teikia malonumą, puošia aplinką, kūrimas.
Menas – būdas suvokti tai, kas yra už žmogaus patirties ribų, pastanga peržengti kasdienio gyvenimo ribas.
Menas tarnauja vidinės tikrovės, išgyvenimų išskyrimui, atpažinimui, aprašymui ir įamžinimui. Tai labiau yra vidinio gyvenimo pažinimas, o ne jo išraiška.
V. Tatarkevič (J.W. Tatarkiewicz) (2007)


Meninio ugdymo procese veiksmingai ir harmoningai ugdoma vaiko asmenybė – jo intelektinės, kūrybinės, emocinės, fizinės galios, kartu rūpinamasi vaikų verbalinės raiškos gebėjimais, vertybinių nuostatų sistemos kūrimu.

Piličiauskas (1998) meno terapijai priskiria socializacijos, o J. A. Rubin (1979) – pasaulio tyrinėjimo vaidmenis, todėl Kauno vaikų darželyje ,,Vaivorykštė“ straipsnio autorė kartu su muzikos pedagoge Lijana Neverauskiene, vykdydamos meno terapijos veiklas, vaikus įtraukia į terapines veiklas, padedančias pažinti pasaulį, aplinką, stichijas, kai žaidžiama menu, improvizuojama, vaidinama ir kt. Kartu su vaikais sukūrėme meno spektaklius ,,Šviesa“, ,,Ledas“, ,,Upė“, ,,Kosmosas“, ,,Vanduo“ ir kt. Šiuo metu kuriamas spektaklis Advento tema.

Kauno vaikų darželyje ,,Vaivorykštė“ taikomi meno terapijos metodai apjungia dailės, muzikos, judesio, žaidimo, pasakos kūrimo ir kitas sritis. Numatytos veiklos yra nukreiptos išbandyti kuo įvairesnes menines veiklos formas, pasirenkant priimtiniausią, skatinančią pažadinti kūrybiškumą, sėkmės jausmą, ugdančią komunikacinius gebėjimus ir savęs pažinimą. Šiuo atveju terapija tai nėra gydymas, o ugdymas, kurio pamatą sudaro holistinė pasaulėžiūra, apjungianti mokslą, meną, filosofiją.

Tevelyte_2016_2

Kartu su muzikos pedagoge Lijana Neverauskiene ieškojom alternatyvos dalyvavimui parodose, konkursuose, kur nurodytos temos, repertuaras, sceninis įvaizdis, atlikimo galimybės  ir t. t., kur noras būti pirmam, laimėti kažką jau ugdomas vos ne nuo lopšio. Norim išmokyti vaikus nesisieloti dėl rezultato, o tiesiog žaisti, kuriant santykius ir save geriau pažįstant. Dailė, muzika, šokis, teatras yra orientuoti į vaikų dvasinės būsenos harmonizavimą menine raiška, suteikiant pozityvių emocinių išgyvenimų.

Norime pasidalinti viena iš daugelio veiklų. Meno terapijos veikloje „Lietus“ kaip ir kitose, vaikai nežino, kas vyks jiems paruoštoje erdvėje. Įeidami simboliškai gauna „bilietą“ – į vandenį įkiša pirštą ar ranką. Tarsi apsiplaudami, labai surimtėję traukia spalvą, pagal kurią groja su pasiūlytais instrumentais, akomponuodami per multimediją rodomam lietui, kriokliams, upėms. Ištrauktas spalvas pila ant plėvelės, stato tiltą ir juo eina, stebėdami, kaip po kojomis jungiasi, maišosi spalvos. Refleksijos metu stengiamės suprasti, kodėl taip gerai pavyko groti, ar tam padėjo darbas komandoje, stebėjimas, ką daro kiti, kokias spalvas rodo muzikos pedagogė. Proceso metu svarbus vaikų įsijautimas, jų klausymo, bendrystės, buvimo komandoje suvokimas. Vaikų komentarai:

 1. (6 m.): man patiko groti su komanda.
 2. (6 m.): patiko daryti triukšmą ir vaikščioti po spalvas.
 3. (6 m.): man patiko vaikščioti ant spalvotų laiptelių, žiūrėti į spalvas ir lašinti į upę.
 4. (6 m.): patiko lašinti ir kai rodė spalvas ir tada atsirado muzika.
 5. (6 m.): man patiko, kai keitėsi spalvos, atidžiai žiūrėjau ir supratau, kokia graži muzika ir tada pakeičiau spalvas.

Kiekviena veikla reikalauja ne tik didelio pasiruošimo, bet ir teikia didelį pasitenkinimą, matant, kaip vaikams jose gera, koks pokytis, juose atgimsta rimtis, tikėjimas ir pasaka.

Nuo šių metų gruodžio 1 dienos iki 2017 metų gegužės mėnesio Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“ pradedame respublikinį projektą „Žaidžiame meną“, kuriame su norinčiais pedagogais žaisime meną, dalinsimės patirtimi apie improvizacijas, bendradarbiavimą, menų sintezę ir terapiją. Susidomėjusius kviečiame teirautis telefonu 867361399.

Literatūra

 1. Piličiauskas A. (sud.) (2005). Meninis neįgaliųjų ugdymas. Metodikos ir terapijos aspektai. Vilnius: Kronta.
 2. Rubin J. A. (1984). Child art therapy. New York: John Willey & Sons.
 3. Tatarkewicz J. W. (2007). Filosofijos istorija. T. I. Vilnius: Alma littera.

 


2 Comments

 1. cialis cheap says:

  What phrase… super, magnificent idea

  cialis generic

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *