Home » Neformalus ugdymas

Neformalus ugdymas

Neformalus ugdymas neatsiejamas nuo formalaus. Kuo toliau tuo dažniau diskutuojama apie integralų formalų ir neformalų ugdymą, tokio ugdymo privalumus, organizavimo sunkumus ir pan. Šioje skiltyje skaitytojai ras įvairių neformalaus ugdymo specialistų straipsnių, kaip įgyvendinamos šiuolaikinės didaktikos idėjos. Skaitytojai turės galimybę išsakyti savo nuomonę etiškai komentuodami.

Nuolat mokytoją ir kitus ugdymo specialistus kamuoja bene pagrindinis klausimas: kaip daryti (kaip atsirinkti ugdymo turinį, metodus, išsikelti pamokos ir/ar veiklos uždavinį, vertinimo ir įsivertinimo kriterijus ir pan…), kad savo profesijoje pasiektume kuo optimalesnį rezultatą. Atsižvelgus į tai, nuspręsta visą su didaktika susijusią metodinę pagalbą (į pirmą vietą keliant specialistų metodinius patarimus, rekomendacijas, savo patirtis) skelbti šioje rubrikoje, sudarant galimybę jos skaitytojams pateikti savo atsiliepimus suteiktos metodinės pagalbos atžvilgiu.

 Tevelyte_2016_3

Apie žaidimą mene

Joana Tėvelytė, Kauno vaikų darželio  „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė
2016-12-06

 Anonimas

Mokyklos muziejus kaip edukacinė erdvė

Greta Kalvienė, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja, muziejaus vadovė, g.kalviene@mail.com, Panevėžio r. Dembavos progimnazija, dembavosprogimnazija@mail.com
Aldona Klebonaitė, biologijos mokytoja, k.aldona@inbox.lt , Panevėžio r. Dembavos progimnazija, dembavosprogimnazija@mail.com
2016-06-20

 Anonimas

Socialinių gebėjimų ugdymo programa „Po pamokų“ 

Jolita Marcinkienė
Raseinių Šaltinio progimnazijos pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
2016-04-28