Home » Kita nuomonė ir požiūris

Kita nuomonė ir požiūris

Kiek žmonių, tiek nuomonių. Dažnai jos išsiskiria vertinant ugdymui skirtas mokymo priemones: vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, mokytojų knygas ar panašaus pobūdžio leidinius. Paprastai nesutampančią su daugumos nuomonę turi mokymo priemonės autorius, mokytojas, mokinys, mokinių tėvai. Kitai nuomonei ar požiūriui išreikšti ir skirta ši rubrika, kurioje bus sudarytos sąlygos savo nuomonę argumentuotai bei etiškai išreikšti, o skaitytojams – taip pat argumentuoti ir etiškai pakomentuoti.