Home » Straipsnių, naujienų ir įvykių archyvas

Straipsnių, naujienų ir įvykių archyvas

Straipsnių, naujienų ir įvykių archyvas

2017 m.

Eglė Raudeliūnienė
Z karta. Pamoka be vadovėlio – iššūkis ar galimybė?
2017-04-04


Chloé Legeret, Alexandre Chérel, Axelle Gagnon
Nepamirštama stažuotė Lietuvoje! Un stage en Lituanie inoubliable!
2017-03-03


Silvija Sipavičienė
„Nešiokis Lietuvą širdyje. Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok Jiems apie Lietuvą ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė“ (V. Landsbergis)
2017-03-01


Alvyra Galkienė

Mokytojo padejejo vaidmenys pagalbos mokiniui diskurse

2017-01-30

2016 m.


Joana Tėvelytė
Apie žaidimą mene
2016-12-06


Ingrida Mereckaitė, Kristina Plotnikova, Guilvic M. Le Dare
Pradinių klasių mokytojų draugystės tiltas: Lietuva – Prancūzija
2016-12-02


Rolandas Aidukas
Muzikos mokytojų darbo su autistiškais mokiniais patirties analizė
2016-09-30


Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Simona Tolušytė

Priešmokyklinės grupės vaikų kalbėjimo gebėjimų ugdymas vaidinant

2016-10-21


Mira Jakubovskaja

Autistiškų vaikų muzikinio ugdymo patirtis

2016-09-29


Jolanta Baikštienė, Regina Dailidienė, Renata Kitkovska, Inga Kudalevienė, Lina Medeišienė, Rasa Šačkutė

Mąstymo žemėlapių taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių veiklose: Vilniaus lopšelio darželio Žemyna patirtis

2016-09-22


Benediktas Šetkus

Standartizuoti testai nėra priešas

2016-09-15


Aurelija Džiugaitė

Mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, komunikavimo kompetencijos ugdymo metodų ir socialinės įtraukties sąsajos
2016-06-28


Greta Kalvienė
Mokyklos muziejus kaip edukacinė erdvė
2016-04-28


Kvietimas į mokslinį seminarą 

Gegužės 23 d. 14:30 414 auditorijoje vyko mokslinis seminaras Naujosios kartos mokinių gamtamokslinės motyvacijos ugdymas taikant atsakingus tyrimus ir inovacijas (ENGAGE projektas).
Seminaro lektorė – LEU Edukacinių tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja prof.dr. Palmira Pečiuliauskienė. Numatoma renginio trukmė – 4 akad. val.

2016-05-23

 

2015 m.


Geroji muzikos pedagoginė patirtis

Kviečiame skaityti straipsnių rinkinį, parengtą tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla“ pranešimų pagrindu.

2015-12-01


Tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“

Rengėjai: Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo pagrindų katedra, Vaikystės studijų katedra, Erfurto universitetas, Fribūro universitetas, Liepojos universitetas,Nacionalinė vaikystės tyrėjų asociacija, Ugdymo plėtotės centras.

Vilnius, 2015 m. rugsėjo 17-18 d.


Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“

80-ties metų jubiliejaus proga Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Mokslu grįsto švietimo link“.

Konferencija vyks 2015 m. spalio 15 d. LEU centriniuose rūmuose (Studentų g. 39).