Home » Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas

Integruotas, inkliuzinis, įtraukusis ar tiesiog skirtingus poreikius turinčių mokinių ugdymas? Kol Lietuvos ir Europos mokslininkai ieško pavadinimo žmonių įvairovę vertybe pripažįstančiai, asmens orumą puoselėjančiai,  veikti kartu ir siekti asmeninės sėkmės skirtingas galimybes ir poreikius turintiems asmenims sąlygas sudarančiai ugdymo sistemai, mes dalinamės moksliniais atradimais ir praktiniais sprendimais, siekdami prisidėti prie Lietuvos švietimo idėjų realizavimo. Šioje skiltyje gvildenami Meilės Lukšienės brėžti moderniosios didaktikos, kuri „orientuojasi į vaiką, kaip unikalų, autonomišką asmenį, laukiantį kompetentingos, suprantančios, sąveikaujančios suaugusiojo paramos, kad galėtų pats veikdamas ugdytis pagal savo prigimtį“ principai.

Moksliniai darbai

Pedagoginė patirtis