Home » Redakcinė kolegija

Redakcinė kolegija

Vyr. redaktorė – dr. Daiva Jakavonytė – Staškuvienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

doc. dr. Ramutė Teresė Bruzgelevičienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

doc. dr. Alvyra Galkienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

doc. dr. Linas Jašinauskas (Lietuvos edukologijos universitetas)

doc. dr. Danguolė Kalesnikienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

Genovaitė Kynė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė)

doc. dr. Nelija Kostinienė (Leidykla „Šviesa“)

doc. dr. Darius Kuolys (Vilniaus universitetas)

dr. Alma Molytė (Vilniaus universitetas, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija)

prof. dr. Ona Monkevičienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

prof. dr. Vilija Salienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

doc. dr. Viktorija Sičiūnienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

prof. dr. Benediktas Šetkus (Lietuvos edukologijos universitetas)

prof. dr. Aivas Ragauskas (Lietuvos edukologijos universitetas)

Judita Kazlauskaitė (Lietuvos edukologijos universitetas)

doc. dr. Rimantas Vaitkus (Švietimo ir mokslo ministerija)

prof. dr. Irena Zaleskienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

doc. dr. Saulius Žukas (Leidykla „Baltos lankos“)