Home » Patirtys ir rekomendacijos

Patirtys ir rekomendacijos

Nuolat mokytoją ir kitus ugdymo specialistus kamuoja bene pagrindinis klausimas: kaip daryti (kaip atsirinkti ugdymo turinį, metodus, išsikelti pamokos ir/ar veiklos uždavinį, vertinimo ir įsivertinimo kriterijus ir pan…), kad savo profesijoje pasiektume kuo optimalesnį rezultatą. Atsižvelgus į tai, nuspręsta visą su didaktika susijusią metodinę pagalbą (į pirmą vietą keliant specialistų metodinius patarimus, rekomendacijas, savo patirtis) skelbti šioje rubrikoje, sudarant galimybę jos skaitytojams pateikti savo atsiliepimus suteiktos metodinės pagalbos atžvilgiu.


The Role of Technologies in the Foreign Languages Teaching and Learning

2018-11-12

Marija Akelan – Filonovė, (English Language lecturer; Teacher Trainer; ELT courses reviewer; PTE exam expert). Professional qualifications: Bachelor’s Degree in English Philology and teaching; Master’s Degree in Education Quality’s Management, Lithuanian University of Educational Sciences.

Iveta Vitola, (English Language teacher; Teacher Trainer). Professional qualifications: Master’s degree in English Philology, University of Latvia; Master’s  degree in Education Management, Riga Teacher Training and Educational Management Academy.


 

Gamtamoksliniai tyrimai ir eksperimentai, atliekami bendradarbiaujant pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniams

Aldona Klebonaitė, Marytė Trinkūnienė, Panevėžio rajono Dembavos progimnazija, Almonė Šalkauskienė, Regina Kavoliūnienė, Panevėžio rajono Smilgių gimnazija
2018-02-09

 

IFLA Mokyklų bibliotekos sekcijos „IFLA School Libraries Section“ 2012-2017 metų apžvalga

Jolanta Kanapickaitė, Vyriausioji metodininkė-tyrėja, Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyrius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2017-12-08

 

Edukacinis meno projektas „Žaidžiame meną“ Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“

Joana Tėvelytė, Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė
Rasa Ratkevičienė, Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2017-11-09

 Silvija Sipavičienė

„Nešiokis Lietuvą širdyje. Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok Jiems apie Lietuvą ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė“ (V. Landsbergis)

Silvija Sipavičienė
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ direktorė
2017-03-01

 Jakubovskaja_Mira_2016

Autistiškų vaikų muzikinio ugdymo patirtis

Mira Jakubovskaja

Vilniaus Verkių mokyklos daugiafunkcio centro muzikos mokytoja ekspertė

2016-09-29

Darzelis_Zemyna_2016

Mąstymo žemėlapių taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių veiklose: Vilniaus lopšelio darželio Žemyna patirtis

Jolanta Baikštienė, Regina Dailidienė, Renata Kitkovska, Inga Kudalevienė, Lina Medeišienė, Rasa Šačkutė

2016-09-22

 Silvija Sipavičienė

Tėvų savanorystės patirtis

Silvija Sipavičienė

Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ direktorė

2016-03-17

Tamulaitiene_RasaKairiene_Ilona

Juk viskas dėl vaikų ir savęs tobulėjimo…

2016-02-23

Rasa Kazimiera Tamulaitienė

Kauno l/d ,,Kodėlčiukas“ direktorė

 

Ilona Kairienė

Kauno l/d ,,Kodėlčiukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė

 Gailiuviene_Kedainiai_2016

Kūrybiškos ir savarankiškos asmenybės ugdymas ikimokykliniame amžiuje – puikus pamatas mokyklai

Audronė Gailiuvienė

vyresnioji auklėtoja, Kėdainių lopšelis-darželis „Aviliukas“

2016-02-05

Brazaite_Angele_2015

Kūrybinėse dirbtuvėse susiliejo poezija, muzika ir šokis

2015-04-08

Angelė Bražaitė

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Tamulaitiene_RasaKairiene_Ilona

Adventas – tai laukimas, kad ir Tavo širdyje kažkas užgimtų…

Rasa Kazimiera Tamulaitienė

Kauno l/d ,,Kodėlčiukas“ direktorė

 

Ilona Kairienė

Kauno l/d ,,Kodėlčiukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė

2015-03-24

Ignataviciene_Elida

Skaitmeninių technologijų padiktuoti dailės mokymo metodai gimnazijoje

Elida Ignatavičienė

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos dailės mokytoja

2015-03-13

Lolita_Narbutiene

Kaip per pamokas išugdyti ateities lyderį?

Lolita Narbutienė

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

2015-02-12