Home » Edukacinis meno projektas „Žaidžiame meną“ Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“

Edukacinis meno projektas „Žaidžiame meną“ Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“

Joana Tėvelytė, Kauno vaikų darželio  „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė, el. paštas joanatevelyte@gmail.com

Rasa Ratkevičienė, Kauno vaikų darželio  „Vaivorykštė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Ugdomoji meno terapija apjungia šokį, muziką, dailę, žaidimą ir kita, iškelia tikslus – aktyvinti pozityvias vaikų, ypač turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, savybes, stimuliuoti kūrybiškumą, emocinį, socialinį intelektą. Kurdami tarpdisciplinišką, kūrybišką terpę meninei improvizacijai, mes, pedagogai, galime duoti labai daug naudos vaiko ugdymui(si). Besąlygiškai pasitikėdami vaikų kūrybiškumu, laisve kurti, sulaukiame pačių tikriausių, vaikų išgyventų mini parformansų, kuriuose atsiskleidžia vaiko vidiniai išgyvenimai, skauduliai, baimės, geri ar blogi atsiminimai. Bendradarbiaudami, dirbdami komandoje pedagogai gali sukurti puikią terpę vaikų vidinio intelekto vystymui(si). Šį meną galima būtų  pavadinti ,,čia ir dabar“ – to neįmanoma surepetuoti, viskas vyksta spontaniškai, kiekvieną kartą kitaip, čia – nesudalyvausi parodomajame šou, o galutinio rezultato nepateiksi parodoje, kaip eksponato. Tačiau, veiksmas, procesas, pasitelkus šviesas, meninės raiškos priemones, įvairias medžiagas, įtraukia visus vaikus ir kviečia atsiverti, fantazuoti, džiaugtis, ar liūdėti, tikėti tuo, ką darai.

Norime pasidalinti sėkminga patirtimi apie Kauno vaikų darželio ,,Vaivorykštė“ 2017 metais inicijuotą ir organizuotą, toliau tęsiamą projektą ,,Žaidžiame meną“, kuris išsiplėtojo Kauno mieste. Šiuo projektu siekiame atkreipti dėmesį į tai, kad vaikams svarbu ne tik išmokti, bet ir išjausti, išsireikšti, rasti pozityvų santykį su savimi, su aplinka. Projekto metu dalijamės mūsų sėkmės istorija su kolegėmis iš kitų ugdymo įstaigų, rodome atviras meno veiklas, kuriose integruota dailė, muzika, šokis ir teatras. Tuo pačiu kviečiame ir kolegas dalytis savo gerąją patirtimi, savo veiklomis, kuriose ypač svarbi paties vaiko saviraiška, kūrybinis, improvizacinis procesas, neužgožtas pedagogo. Rezultatas –  laimingas, kuriantis, atviras, žaidžiantis meną vaikas. Projekto tikslas yra paskatinti pedagogus drąsiau kurti integruotas menines veiklas, bendradarbiaujant meninio ugdymo (muzikos, dailės, šokio) specialistams, kūno kultūros pedagogams, grupės pedagogams, kuriose ugdytiniai laisvai žais, kurs, improvizuos, išjaus, džiaugsis, liūdės, pieš, gros, šoks, kalbės.

Tokių veiklų uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui išbandyti įvairias meninės veiklos formas.
  • Ugdyti vaikų saviraišką (judesiu, piešiniu, garsu), pasitikėjimą savimi, komunikacinius gebėjimus ir vidinės pusiausvyros jausmą.
  • Sutelkti kuriančius, bendradarbiaujančius, besidominčius, improvizuojančius pedagogus.
  • Tobulinti pedagogų kompetenciją meninio ugdymo srityje.

Į mūsų įstaigos menų pedagogių – Joanos Tėvelytės, meninio ugdymo pedagogės, ir Lijanos Neverauskienės, muzikos mokytojos, inicijuotą meno projektą 2017 metais įsijungė Kauno lopšelis/darželis „Pagrandukas“. Kolegos organizavo veiklą ,,Judesys ir spalva“, apjungdami sportą ir aktyvias vaikų veiklas naudojantis interaktyvia lenta. Kauno lopšelio/darželio „Malūnėlis“ ugdytiniai į šį projektą įsitraukė taip pat. Jie tyrinėjo, piešė įvairias nuotaikas, dainavo, šoko, minkė kinestetinį smėlį ir taip kūrė „Spalvotą istoriją“. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos–daugiafunkcinio centro vaikai sukūrė istoriją „Akmenėlis“, kurioje be grupės auklėtojų dalyvavo kūno kultūros, muzikos, dailės pedagogai.

Tapdami meno projekto „Žaidžiame meną“ vedliais, Joana Tėvelytė ir Lijana Neverauskienė, pedagogams rodė veiklą ,,Šviesa“, kurios tikslas – skatinti vaikus meninėmis priemonėmis išreikšti save ir savo jausmus, mokytis mintis išreikšti judesiu, balsu, piešiniu ir „paleisti“ blogas emocijas. Veiklos metu priešmokyklinės grupės „Lašas“ ugdytiniai piešė su vaškinėm kreidelėm; šoko su spalvotos medžiagos skiautėmis; lankstė iš aliuminio folijos įvairias figūras ir, žinoma, pasakojo savo gerus prisiminimus. Apie tai, kaip vaikai jautėsi, lengviau perteikti jų žodžiais: Ugnė (6 metai) – „Aš įsiminiau, kad mes mėtėmės su visais gniūžtėmis, gerumo gniūžtėmis, kad būtume geri ir mandagūs“.

Kitų įstaigų vaikus kvietėme atvykti dalyvauti  veiklose ,,Baimių karalystė“. Per savaitę, į organizuotas veiklas atvyko 40 įvairaus amžiaus vaikų ir pedagogų iš Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos–daugiafunkcinio centro ir šių Kauno miesto lopšelių/darželių: Panemunės, Pagranduko, Malūnėlio. Svečiai noriai dalyvavo ir improvizavo. Vaikai drąsiai pasakojo apie savo baimes, ėjo pro ,,stebuklingus vartus“, kūrė ir reiškė įvairius garsus, žaidė, mokėsi išjausti, išgyventi nemalonius jausmus, proceso pabaigoje reflektavo savo potyrius ir patirtį. Kauno Panemunės lopšelio/darželio meno pedagogė rašė: ,,Buvo kūrybinga, sklandi meno veikla, atitinkanti vaikų amžių. Vaikams priimtina žaidimo forma vedama veikla išlaikė dėmesį nuo pradžios iki pabaigos, nes veikla buvo dinamiška ir besikeičianti, ir kiekvienas etapas buvo apgalvotas ir prasmingas. Sužavėjo, kaip pedagogės paprastomis priemonėmis sugebėjo vaikus įvesti į magišką vaizduotės pasaulį, kai medžiagos atraiža gali pavirsti ir upe, ir jūros banga ar laiveliu ar net dušu. Baimės išvarymas muzikiniais instrumentais – lazdelėmis,  bei savu balsu išrėkimas į mikrofoną leido išreikšti kai kuriems vaikams destruktyvius jausmus priimtina meno forma. Pedagogės puikiai sujungė muzikos ir dailės raišką, kas tik dar labiau sustiprino vaikų pojūčius. Tokios meno veiklos labai reikalingos vaikams, mokinantis pažinti ir įvardinti savo jausmus bei emocijas“.

Į meno veiklas sėkmingai įtraukėme ir vaikų mamas. Džiaugiamės veikla, kurią kūrėme kartu su vaikų mamomis, Motinos dieną, atkartodami vaikų gimimą. Atrodo paprasčiausios priemonės: kartoninė dėžė – tunelis ir iš tunelio išlendantys vaikai; dažai, kuriais jie piešė ant savo pėdučių ir paliekami pėdsakai ant kiekvieno „gimimo“ kelio. „Aš atėjau…“, sužadino prisiminimus ir graudino mamas, kurios šlapiomis servetėlėmis valė vaikučių pėdutes ir užmovė jiems kojinaites. Tai paskatino dar labiau vaikus kalbėti, pasakoti, išreikšti jausmus mamai, pasididžiavimo jausmą, suteikė daug teigiamų  emocijų.

Baigiamojoje projekto dalyje visi projekto dalyviai pristatė savo kūrybinius bandymus, išgyvenimus, džiaugėsi šiomis veiklomis, improvizacijos, grupinio darbo nauda. Matydami tokių veiklų naudą ir prasmę, tikėdami tuo, ką darome, prisidėdami prie vaikų vidinio, emocinio intelekto ugdymo, projektą „Žaidžiame meną“ tęsime, atrandant ir išbandant vis naujas idėjas, dalinantis sėkmingomis veiklomis. Todėl kviečiame visus, susidomėjusius meno projektu „Žaidžiame meną“, kurį inicijuoja Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“,  prisijungti.