Apie mus

Didaktikos_Logotipas

Mieli leidinio Didaktika-Mokykla-Visuomenė skaitytojai,

kviečiame Jus rašyti mokslinius ir metodinius straipsnius, pristatyti praktinę patirtį šiose srityse:

  • Dalykų didaktika: ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas.
  • Neformalus ugdymas.
  • Įtraukusis ugdymas.
  • Studentų tribūna.
  • Mokytojas: tarp misionieriaus ir verslininko.
  • Informuojame ir vertiname.
  • Patirtys ir rekomendacijos.
  • Mokyklos kultūra: profesinis tobulėjimas; lyderystė.

Autorių prašome pateikti šiuos duomenis apie save: vardą, pavardę, pareigas, darbovietės pavadinimą ir adresą, elektroninio pašto adresą, pageidautina savo nuotrauką; straipsnius siųsti elektroniniu paštu, adresu: didaktika@leu.lt


Leidinio paskirtis – įvairiapusės pagalbos teikimas pedagogams, neformalaus ugdymo specialistams ir kitoms visuomenės grupėms, besidominčioms didaktikos, mokyklos ir visuomenės sankirtos klausimais. Atsižvelgus į tai, leidinys pirmiausia skirtas darželių, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, tęstinio mokymo specialistams, mokslininkams ir visiems švietėjams, kurie neabejingi didaktikai ir jos sklaidai. Tikimasi, kad ne tik mokslininkai, bet ir mokytojai, studentai, leidėjai aktyviai bendradarbiaus rengiant straipsnius, informacinius pranešimus, recenzijas, bibliografiją ir kroniką, teiks pasiūlymus, išreikš savo nuomonę, komentuodami paskelbtas publikacijas.

„Didaktika-Mokykla-Visuomenė“ yra orientuota į taikomąją sritį. Žurnale persipina formalus ir neformalus švietimas, jo tikslinė grupė – mokytojai ir kiti tiek viešojo, tiek privataus plačiai suprantamos švietimo srities specialistai. Jis interaktyvus, t. y. visas jo publikacijas bus galima komentuoti, žinoma, etiškai.

Leidiniui vadovauja LEU Edukacinių tyrimų instituto direktorė Daiva Jakavonytė-Staškuvienė. „Lietuvoje leidžiama įvairių periodinių popierinio formato leidinių, tačiau tik keli iš jų tiesiogiai susiję su didaktika. Be to, ir pastarieji leidiniai yra specializuoti, skirti konkrečiam amžiaus tarpsniui ar tikslinei grupei. Atlikta periodinių leidinių ir internetinių svetainių apžvalga leidžia teigti, kad šiuo metu Lietuvoje (įskaitant ir aukštąsias šalies mokyklas) nėra leidinio, skirto didaktikai ir jos sąsajai su mokykla ir visuomene“. Atsakingojo redaktoriaus pareigas eis LEU Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros docentas Mindaugas Tamošaitis.

Vieno iš leidinio redkolegijos narių ir leidyklos „Baltos lankos“ atstovo dr. Sauliaus Žuko nuomone šis leidinys gali tapti erdve rimtoms švietimo srities diskusijoms, kurios galėtų pasklisti ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu. „Integruotas ugdymas, vadovėlių tyrimai, mokinių pasiekimų vertinimo klausimai yra aktualūs ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje“. Leidinyje taip pat numatyta ir erdvė studentų darbų viešinimui, gerosios patirties skleidimui.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


Įvykių archyvas

Mūsų praktika Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje / Notre stage à l’école Jono Basanaviciaus Progymnasium de Vilnius

Mūsų praktika Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje / Notre stage à l’école Jono Basanaviciaus Progymnasium de Vilnius

Gamtamoksliniai tyrimai ir eksperimentai, atliekami bendradarbiaujant pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniams

Gamtamoksliniai tyrimai ir eksperimentai, atliekami bendradarbiaujant pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniams

IFLA Mokyklų bibliotekos sekcijos „IFLA School Libraries Section“ 2012-2017 metų apžvalga

	 IFLA Mokyklų bibliotekos sekcijos „IFLA School Libraries Section“ 2012-2017 metų apžvalga

Nauja galimybė pasidalinti gerąja patirtimi

Nauja galimybė pasidalinti gerąja patirtimi

Edukacinis meno projektas „Žaidžiame meną“ Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“

Edukacinis meno projektas „Žaidžiame meną“ Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“

Straipsnių rinkinys “Mokslu grįsto švietimo link“

Straipsnių rinkinys “Mokslu grįsto švietimo link“

Straipsnių, naujienų ir įvykių archyvas

Straipsnių, naujienų ir įvykių archyvas