Apie mus

Didaktikos_Logotipas

Mieli leidinio Didaktika-Mokykla-Visuomenė skaitytojai,

kviečiame Jus rašyti mokslinius ir metodinius straipsnius, pristatyti praktinę patirtį šiose srityse:

  • Dalykų didaktika: ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas.
  • Neformalus ugdymas.
  • Įtraukusis ugdymas.
  • Studentų tribūna.
  • Mokytojas: tarp misionieriaus ir verslininko.
  • Informuojame ir vertiname.
  • Patirtys ir rekomendacijos.
  • Mokyklos kultūra: profesinis tobulėjimas; lyderystė.

Autorių prašome pateikti šiuos duomenis apie save: vardą, pavardę, pareigas, darbovietės pavadinimą ir adresą, elektroninio pašto adresą, pageidautina savo nuotrauką; straipsnius siųsti elektroniniu paštu, adresu: didaktika@leu.lt


Leidinio paskirtis – įvairiapusės pagalbos teikimas pedagogams, neformalaus ugdymo specialistams ir kitoms visuomenės grupėms, besidominčioms didaktikos, mokyklos ir visuomenės sankirtos klausimais. Atsižvelgus į tai, leidinys pirmiausia skirtas darželių, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, tęstinio mokymo specialistams, mokslininkams ir visiems švietėjams, kurie neabejingi didaktikai ir jos sklaidai. Tikimasi, kad ne tik mokslininkai, bet ir mokytojai, studentai, leidėjai aktyviai bendradarbiaus rengiant straipsnius, informacinius pranešimus, recenzijas, bibliografiją ir kroniką, teiks pasiūlymus, išreikš savo nuomonę, komentuodami paskelbtas publikacijas.

„Didaktika-Mokykla-Visuomenė“ yra orientuota į taikomąją sritį. Žurnale persipina formalus ir neformalus švietimas, jo tikslinė grupė – mokytojai ir kiti tiek viešojo, tiek privataus plačiai suprantamos švietimo srities specialistai. Jis interaktyvus, t. y. visas jo publikacijas bus galima komentuoti, žinoma, etiškai.

Leidiniui vadovauja LEU Edukacinių tyrimų instituto direktorė Daiva Jakavonytė-Staškuvienė. „Lietuvoje leidžiama įvairių periodinių popierinio formato leidinių, tačiau tik keli iš jų tiesiogiai susiję su didaktika. Be to, ir pastarieji leidiniai yra specializuoti, skirti konkrečiam amžiaus tarpsniui ar tikslinei grupei. Atlikta periodinių leidinių ir internetinių svetainių apžvalga leidžia teigti, kad šiuo metu Lietuvoje (įskaitant ir aukštąsias šalies mokyklas) nėra leidinio, skirto didaktikai ir jos sąsajai su mokykla ir visuomene“. Atsakingojo redaktoriaus pareigas eis LEU Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros docentas Mindaugas Tamošaitis.

Vieno iš leidinio redkolegijos narių ir leidyklos „Baltos lankos“ atstovo dr. Sauliaus Žuko nuomone šis leidinys gali tapti erdve rimtoms švietimo srities diskusijoms, kurios galėtų pasklisti ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu. „Integruotas ugdymas, vadovėlių tyrimai, mokinių pasiekimų vertinimo klausimai yra aktualūs ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje“. Leidinyje taip pat numatyta ir erdvė studentų darbų viešinimui, gerosios patirties skleidimui.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


Įvykių archyvas

Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“

Straipsnių rinkinys “Mokslu grįsto švietimo link“

Straipsnių rinkinys “Mokslu grįsto švietimo link“

Z karta. Pamoka be vadovėlio – iššūkis ar galimybė?

Z karta. Pamoka be vadovėlio – iššūkis ar galimybė?

Nepamirštama stažuotė Lietuvoje! Un stage en Lituanie inoubliable!

Nepamirštama stažuotė Lietuvoje! Un stage en Lituanie inoubliable!

„Nešiokis Lietuvą širdyje. Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok Jiems apie Lietuvą ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė“

„Nešiokis Lietuvą širdyje. Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok Jiems apie Lietuvą ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė“

The Roles of Teaching Assistant in the Discourse of Support to Learner

The Roles of Teaching Assistant in the Discourse of Support to Learner

Apie žaidimą mene

Apie žaidimą mene

Pradinių klasių mokytojų draugystės tiltas: Lietuva – Prancūzija

Pradinių klasių mokytojų draugystės tiltas:  Lietuva – Prancūzija

Muzikos mokytojų darbo su autistiškais mokiniais patirties analizė

Muzikos mokytojų darbo su autistiškais mokiniais patirties analizė

Straipsnių, naujienų ir įvykių archyvas

Straipsnių, naujienų ir įvykių archyvas